Συνέχεια στο θετικό σερί, με παιχνίδι τριημέρου και απόδοση 5,85

207